Το έργο SEED στοχεύει στην ανάπτυξη δομών Καινοτόμου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία με ειδικούς φορείς από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές περιφέρειες, στο πλαίσιο της κατάργησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Το SEED είναι ένα έργο που αφορά τα KEA (Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ που στόχο έχει τη δημιουργία διακρατικών πλατφόρμων για την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία και την χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση.

Στόχος 1

Προετοιμασία εν δυνάμει και νυν επαγγελματιών, με
τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για το μέλλον

Στόχος 2

Ενδυνάμωση της καινοτομίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της περιφέρειας μέσω ενίσχυσης των δεσμών
εντός των περιφερειών

Στόχος 3

Ενίσχυση και προώθηση της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης που βασίζεται στην εργασία με βάση ένα σύνολο κριτηρίων σχετικά με το περιφερειακό αντίκτυπο και τις νέες απαραίτητες δεξιότητες

Στόχος 4

Δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας μάθησης ως τρόπου ανταλλαγής γνώσης και κινητικότητας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και ανάπτυξη ενός κοινού οράματος
για το μέλλον

Στόχος 5

Δημιουργία ΚΕΑ, ένα σε κάθε περιφέρεια, που θα παρέχουν επαγγελματικές δεξιότητες υψηλής ποιότητας

0
Χώρες
0
Χρόνια
0
Κ.Ε.Α.
0
Παραδοτέα
0
Πακέτα Εργασίας

Ακολουθήστε μας στα Social Media

3 days ago

Project SEED
💡How effectively can you collaborate with one another? 📌Today's workshop focuses on co-design and the development of essential skills for improving and facilitating collaborative design. SEED Partners also had the chance to visit Denver House, a sustainable house designed by students as part of the Smart Sustainable Cities course. 🔗Several students were present to share their experiences and unique perspectives#VocationalExcellence #SEEDPartners #TransnationalMeeting #HogeschoolUtrecht #EducationCollaboration #StudentSuccess #GoodPractices #TeachingSkills #DigitalSkills #GreenSkills #SoftSkills #HigherEducation #Collaboration #RegionalStakeholders #ResearchInnovation #CommunityEngagement #EducationalVision #LearningTogether #SEEDWorkshops #EducationForAll ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Project SEED
📍Today, SEED Partners had the opportunity to attend two valuable workshops on the project’s Good Practices and the regional development strategies of CoVEs.🌐The first one was at ROC MN facilities in Nieuwegein, where the partners attended the inspirational speech of Frans Van Den Akker on the importance of lifelong learning. 👉“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn!” That statement sparked a valuable discussion on how everyone should evolve for the future.✅Then, they had the opportunity to tour the Automotive College or ROC MN and observe how the future generation of vocational excellence is shaped.#VocationalExcellence #SEEDPartners #TransnationalMeeting #HogeschoolUtrecht #EducationCollaboration #StudentSuccess #GoodPractices #TeachingSkills #DigitalSkills #GreenSkills #SoftSkills #HigherEducation #Collaboration #RegionalStakeholders #ResearchInnovation #CommunityEngagement #EducationalVision #LearningTogether #SEEDWorkshops #EducationForAll ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Project SEED
📌After the Forum on Vocational Excellence, SEED Partners met again in Utrecht to host their transnational meeting at Hogeschool Utrecht, HU, which has more than 29,000 students.🌍Tineke Zweed, one of the board members of HU, welcomed them by sharing her perspective. “For us is very important to avoid working on isolation. We want to warm with researchers and the regional stakeholders. It’s our vision that the combination of education, research and collaboration with stakeholders will take care of our students.”📚Afterwards, many presentations on good practices regarding teaching followed, and three different workshops on digital, green, and soft skills were conducted, bringing valuable insight to the consortium.#VocationalExcellence #SEEDPartners #TransnationalMeeting #HogeschoolUtrecht #EducationCollaboration #StudentSuccess #GoodPractices #TeachingSkills #DigitalSkills #GreenSkills #SoftSkills #HigherEducation #Collaboration #RegionalStakeholders #ResearchInnovation #CommunityEngagement #EducationalVision #LearningTogether #SEEDWorkshops #EducationForAll ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Project SEED
✨“We think that we can prepare people for the future!” 💡With that idea, we participate in the Forum of Vocational Excellence in Amsterdam! The forum focuses on providing today’s talent with the skills to build a great tomorrow. SEED Partners met again in Amsterdam to participate to the Forum, spread the word on SEED and exchange knowledge between other CoVEs.📍Many Forum participants also visited yesterday Hogeschool Utrecht, to learn more about SEED and the Centre of Smart Sustainable Cities, which is also one of the project’s good practices.#education #training #energytransition #energy #reskilling #opportunity #university #development #vocationaleducation #skills #SEED #Partnerships #Sustainability #Employability #SEEDproject #Insights #CareerSuccess ... See MoreSee Less
View on Facebook
Load More